You are here
หน้าแรก > ร้อยเอ็ดวันนี้ > สมัครด่วน! บริษัท อิชิตัน เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สวัสดิการดี มีโบนัส เบี้ยเลี้ยง พร้อมรถรับส่ง

สมัครด่วน! บริษัท อิชิตัน เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สวัสดิการดี มีโบนัส เบี้ยเลี้ยง พร้อมรถรับส่ง

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จกับตัน ภาสกรนที วัดกันทั้งฝีมือ ทัศนคติที่ดีเกินร้อย และความพร้อมที่จะก้าวไปกับ “ตัน ภาสกรนที” “เรายังคงมองหาและรอคอยคนที่ใช่ หากคุณคิดว่า คุณมี DNA ตรงกับเรา….พร้อมจะเรียนรู้ มีความสุข และ สนุกในการทำงานอยู่เสมอ…โปรดแสดงตัวด่วน”

1.ตำแหน่ง : Technician AS/RS Urgently Required ! รายละเอียดของงาน
ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบ AS/RS ตามแผนตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เพื่อทำการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตราเงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย-พ้นภาระราชการทหาร
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1-2 ปี
-มีความรู้ด้าน GMP , HACCP , ISO9001 , ISO14001

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory ส่ง Resume,
รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

2.ตำแหน่ง : GA Officer รายละเอียดของงาน

-ดูแลอำนวยความสะดวกการใช้สถานที่
-อำนวยความสะดวกกับหน่วยงานที่ต้องออกไปติดต่อหน่วยราชการ
-ดูแลความสะอาดในตัวอาคาร และรอบโรงงาน
-ดูแลและจัดการเศษวัสดุ / ขยะ
-ดูแลและจัดการสัตว์พาหะรอบโรงงาน
-ดูแลและควบคุมงานโรงอาหาร
-ดูแลและควบคุมแม่บ้าน พ่อบ้าน รถรับส่ง
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล , บริหารการจัดการ
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านงานธุรการ 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001,14001,GMP,HACCP ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory ส่ง Resume,
รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

3.ตำแหน่ง : Engineer / Technician สถานที่ปฏิบัติงาน Rojana Industrial Park 3,
Ayutthaya ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ผ่านการเกณณ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษาปวส. สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล , หรือที่เกี่ยวข้อง
-ตำแหน่ง Technician Maintenance มีประสบการณ์งานซ๋อมบำรุง
และตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักรในระบบ Utilities
-ตำแหน่ง Technician Maintenance ควบคุมดูแลเดินเครื่องจักรในระบบ Utilities
และระบบบำบัดน้ำเสียได้
-ตำแหน่ง Technician AS/RS มีประสบการณ์งานช่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี
-ตำแหน่ง Technician AS/RS มีความรู้ด้าน GMP ,HACCP, ISO14001, ISO 9001
-ตำแหน่ง Technician มีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิค งานซ่อมบำรุง
หรือดูแลรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม สามารถเข้ากะได้

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3 111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111 ต่อ 705 , 084-438-7693 Email :
[email protected]l.jobthai.com[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ichitandrink.com

4.ตำแหน่ง : Production Supervisor (Ichitan Green Factory)

รายละเอียดของงาน

-ดูแลกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมในการผลิต
-วางแผนจัดการพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
-ควบคุมการดำเนินการผลิตสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดและตามเป้าหมายของแผนกผลิต
-สนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องตามรอบการดูแลรักษา Maintenance
-กำกับควบคุมดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานในจุดควบคุมวิกฤต
และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนอัตรา : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 25 – 37 ปี
-ปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านไฟฟ้า เครื่องกล เทคนิคการผลิต อาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต ช่างเทคนิค หรือควบคุมการผลิตอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
-มีภาวะผู้นำ การวางแผน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ควบคุมและบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP,HALAL
-สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามในธุรกิจอาหารและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3 111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111 ต่อ 705 , 084-438-7693 Email :
[email protected][*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ichitandrink.com

5.ตำแหน่ง : Production Manager

รายละเอียดของงาน

-รับผิดชอบในการวางแผน,จัดการอัตรากำลังและทรัพยากรที่จำเป็น
-ความคุมนโยบายการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการและทันตามเวลาของลูกค้า
-ให้คำแนะนำ,ติดตาม,ควบคุม การทำงานของทุกแผนกให้ลุล่วงตามเป้าหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการผลิตหรือบำรุงรักษา ในสายงานบังคับบัญชา
-มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP ISO 9001,14001, GMP , HACCP
-มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
-มีภาวะผู้นำ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การมอบหมายงานและการติดตามงาน
การประสานงาน การคิดเชิงวิเคราะห์ การอบรมพนักงาน

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3 111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111 ต่อ 705 , 084-438-7693 Email :
[email protected][*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ichitandrink.com

6.ตำแหน่ง : Production Engineer

รายละเอียดของงาน ดำเนินการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด รับผิดชอลงานด้านการผลิต
บำรุงรักษาเครื่องจักร ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่การผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ,
อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการผลิต การบำรุงรักษาอย่างน้อย 2 ปี
-มีทักษะด้านเครื่องจักรในการผลิต
-หากมีประสบการณ์ในอุตสหกรรมเครื่องดื่ม หรืออาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

7.ตำแหน่ง : R&D Supervisor

รายละเอียดของงาน

-งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-ดำเนินการหาข้อมูลและผลการวิจัยทางวิชาการ
-ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ
การดำเนินการทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทำสูตร บันทึกสูตร
การศึกษาอายะการเก็บรักษาการสรุปผล การจัดทำมาตรฐาน
และอื่นๆที่–เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ สรุปผล และตรวจสอบ ผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-คิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
-ดำเนินงานตาม KPI ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย-หญิง อายุ 28-34 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 5 ปี
-สามารถใช้โปรแกรม SPSS
-มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP,HALAL

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

8.ตำแหน่ง : Safety Officer Urgently Required !

รายละเอียดของงาน

-ควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
-วางแผน/โครงการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เป็นไปตามนโยบาย
และตามกฎหมายที่กำหนด
-กำกัด ควบคุม แผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
-วิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนปรับแผนส่งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-ประสบการณ์ด้านการทำงานในตำแหน่ง Safety อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
-มีทักษะในการวางแผนงาน วิเคราะห์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปติดต่องานราชการภายนอกได้
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001 ,GMP, HACCP
-มีประสบการณ์ในการควบคุมผู้รับเหมา
-สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

9.ตำแหน่ง : RD Officer NPD(Export/OEM) / RD Officer NPD รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์่
ดูแลลูกค้า สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ,
อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง / ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป ชายต้องพ้นภาระทางราชการทหาร
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ โท สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีผลการสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป (พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีผลสอบแล้วเท่านั้น)
-มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP ISO 9001,14001,22000 HACCP
-มีทัศนคติที่ดีสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้ดี ขยันอดทน
-ปฏิบัติงาน Oversea in Asean comunity
-สามารถปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
-สามารถสื่อสาร เขียนเอกสาร ภาษาอังกฤษได้
-ผลสอบ TOEIC ให้แนบไฟล์มาพร้อมกับใบสมัคร
-มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงาน 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

10.ตำแหน่ง : HR&GA Supervisor

รายละเอียดของงาน HR&GA Supervisor รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ ,กิจกรรมของบริษัท ,
งานสวัสดิการ , ควบคุมดูแลงาน HR&GA สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ,
อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย,หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป , เพศชาย พ้นภาระราชการทหาร
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
-ตำแหน่ง HR&GA Supervisor มีประสบการณ์ในสายงาน และอยู่ในสายบังคับบัญชาอย่างน้อย
5 ปี
-มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สู้งานหนัก ขยันอดทนในการทำงาน
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 GMP HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่เพจ : หางานชลบุรี – ระยอง

เรียบเรียงข้อมูล : หางานชลบุรี – ระยอง

**ทางเว็ปเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้สมัครกับทางบริษัทฯเท่านั้น
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณที่มาจาก jobthai

Similar Articles

Top