You are here
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > ดุสิตโพลเผย “เศรษฐกิจแย่-ข้าวของก็แพง” เชื่อรัฐบาลแก้ไม่ได้

ดุสิตโพลเผย “เศรษฐกิจแย่-ข้าวของก็แพง” เชื่อรัฐบาลแก้ไม่ได้

เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไทยนั้นย่ำแย่ลงมาก ทำให้การค้าขายในบ้างครั้งถึงกับขาดทุนบ้าง ไม่มีคนซื้อบ้างโดยเฉพาะผลไม้อย่างสัปปะรดภูแลที่ปล่อยให้เน่าทิ้งเป็นกิโลๆๆ…นิกจากนั้นยังมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นเพราะน้ำมันประเทศไทยที่แพงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นประเด็นหน่ึงที่สังคมไทยต่างตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น

คราวนี้สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “เรื่องที่ประชาชนบ่น” ชาวบ้านบ่นยับ! ‘เศรษฐกิจแย่-ข้าวของก็แพง’ เชื่อ รัฐบาลก็แก้แก้อะไรไม่ได้! สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจในหัวข้อ “เสียงบ่นของคนไทยวันนี้” จากประชาชนทั่วประเทศ 1,334 คน ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-2 มิ.ย. พบว่า 5 อันดับ เรื่องที่ประชาชนบ่น

อันดับ 1 ร้อยละ 63.46 ระบุเศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้
แนวทางแก้ไขคือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง

อันดับ 2 ร้อยละ 40.59 ระบุการเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด
แนวทางแก้ไขคือ รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เห็นแก่บ้านเมือง มีการเลือกตั้ง ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน

อันดับ 3 ร้อยละ 32.39 ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว
แนวทางแก้ไขคือ เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน กฎหมายเด็ดขาด เพิ่มสายตรวจทุกจุด ปลูกฝังจิตสำนึก ช่วยกันดูแล

อันดับ 4 ร้อยละ 31.75 การทุจริตคอร์รัปชั่นงบประมาณภาครัฐท้องถิ่นยังมีอยู่มาก
แนวทางแก้ไข คือตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ไล่ออก ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิต ไม่ช่วยเหลือปกป้องพวกพ้อง

อันดับ 5 ร้อยละ 23.44 พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้ำใจ
แนวทางแก้ไข คือรณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนมีวินัย เคารพซึ่งกันและกัน พัฒนาการศึกษา มีคุณธรรม พ่อแม่มีเวลาให้

ส่วนรัฐบาลน่าจะแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่คาดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ไขเสียงบ่นทั้ง 5 อันดับได้สำเร็จ

ต่อจากนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร กับเศรษฐกิจในอนาคตคะหวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้

Similar Articles

Top