You are here
หน้าแรก > ร้อยเอ็ดวันนี้ > สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้!หากเสียชีวิต สามารถขอเบิกเงินได้อีก 1 แสนบาท จากกระทรวงยุติธรรมของทุกจังหวัด อย่าปล่อยให้เสียโอกาส

สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้!หากเสียชีวิต สามารถขอเบิกเงินได้อีก 1 แสนบาท จากกระทรวงยุติธรรมของทุกจังหวัด อย่าปล่อยให้เสียโอกาส

วันนี้มีข้อมูลดี ๆ มาฝากเพื่อนจ้า มีประโยชน์มากพูดเลย สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้!หากเสียชีวิต สามารถขอเบิกเงินได้อีก 1 แสนบาท ขอจากไหนยังไงไปติดตามข้อมูลได้เลยจ้า..

หลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา”พ.ศ.2544 เมื่อได้บาดเจ็บหรือตายจากการกระทำผิดทางอาญาของบุคคลอื่นผู้เสียหายขอรับทางอาญาของบุคคลอื่นผู้เสียหายขอรับค่าตอบแทนจากรัฐได้และเมื่อได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจหรือถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากถูกข่มขืนถูกทุบตีหรือฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ถูกลูกหลงถูกทำให้แท้งลูกหรือได้รับบาดเจ็บหรือตายจากการกระทำจากบุคคลอื่นคนชราหรือคนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และถูกทอดทิ้งเมื่อเกิดเหตุให้ปฏิบัติดังนี้

 

 

1. แจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ ท้องที่ที่เกิด

2. พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษากรณีตายให้แจ้งเพื่อออกใบมรณบัตร

3. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

4. ยื่นคำรับเงินค่าตอบแทนภายใน1ปีนับจากวันที่เกิดเหตุ

 

 

**สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหาย**

กรณีทั่วไป

1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

3.ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ อัตราวันละไม่เกิน 20,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

4. ค่าตอบแทนความเสีหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรไม่เกิน 30,000 บาท

กรณีเสียชีวิต

1.ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

2.ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

3.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 30,000 บาท

4.ค่าความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

 

 

เมื่อศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลยขอรับค่าทดแทนจากรัฐได้เมื่อถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีต่อมาปรากฏข้อเท็จว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดมีการถอนฟ้องระหว่างการพิจารณาคดีหรือศาลพิจารณาแล้วว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จำเลยไม่ได้กระทำผิดและมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติดังนี้

1.ติดต่อเจ้าพนักงานที่อ่านคำพิพากษาเพื่อขอคัดสำเนาเอกสารโดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้องดังนี้

-สำเนาคำพิพากษาของศาลทุกศาลที่มีคำพิพากษา

-สำเนาหมายขังหมายจำคุกและหมายปล่อย

– สำเนาใบแต่งทนายความ

– หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

2. สำเนาหนังสือว่าจ้างความกรณีที่ไม่ใช่ทนายขอแรง

3. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

4. ยื่นคำขอรับเงินค่าทดแทนภายใน1ปีนับจากวันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุด

 

 

**สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของจำเลย**

กรณีทั่วไป

1. ค่าทดแทนการถูกคุมขังอัตราวันละ 200 บาท

2.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300,000 บาทความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี

3.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี

4.ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดีอัตราวันละไม่เกิน 200 บาทนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

– ค่าทนายความเท่าที่จ่ายจริงในอัตราไม่เกินกฎกระทรวงกำหนด

– ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

 

 

กรณีเสียชีวิต

1.ค่าทดแทนจำนวน 100,000 บาท

2.ค่าจดการงานศพจำนวน 20,000 บาท

3.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูจำนวนไม่เกิน 30,000บาท

4.ค่าความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรไม่เกิน 30,000 บาท

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : prikkaeng.com

Loading...

Similar Articles

Top